O nás

Společnost Logisia s.r.o. se zabývá poradenstvím v oblasti logistiky, skladování a dopravy. Individuální přístup ke klientovi a mnohaleté zkušenosti pracovníků z prostředí e-commerce, skladové a výrobní logistiky jsou klíčem k dosažení stanovených cílů a úspěšné realizaci projektů.

Naše služby

Sklady

V oblasti skladování poskytujeme:

 • komplexní nastavení skladových procesů nebo jejich částí
 • revize stávajících procesů a návrh implementace změny procesů
 • návrh layoutu skladu
 • nastavení jednotlivých KPI na základě výkonnostních dat
 • optimalizace skladu s důrazem na zvýšení kvality, produktivity a ceny
 • školení personálu skladu

Sklady

V oblasti skladování poskytujeme:

 • komplexní nastavení skladových procesů nebo jejich částí
 • revize stávajících procesů a návrh implementace změny procesů
 • návrh layoutu skladu
 • nastavení jednotlivých KPI na základě výkonnostních dat
 • optimalizace skladu s důrazem na zvýšení kvality, produktivity a ceny
 • školení personálu skladu

Zákonná školení v oblasti bezpečnosti práce

V oblasti zákonných školení se zabýváme:

 • poskytováním komplexních služeb spojených s problematikou BOZP a PO
 • prováděním bezpečnostního auditu a školením pracovníků v oblasti BOZP a PO
 • vypracováním veškeré dokumentace a zpracováním evakuačního plánu

Zákonná školení v oblasti bezpečnosti práce

V oblasti zákonných školení se zabýváme:

 • poskytováním komplexních služeb spojených s problematikou BOZP a PO
 • prováděním bezpečnostního auditu a školením pracovníků v oblasti BOZP a PO
 • vypracováním veškeré dokumentace a zpracováním evakuačního plánu

Outsourcing provozu

Zajišťujeme personální a provozní outsourcing, a to ve formě:

 • poskytování personálního outsourcingu, kdy zajistíme Váš provoz našimi pracovníky různých profesí v oblasti logistiky na Vámi požadovanou dobu
 • realizujeme veškeré zadání spojené s logistikou, e-commerce a výrobou.

Outsourcing provozu

Zajišťujeme personální a provozní outsourcing, a to ve formě:

 • poskytování personálního outsourcingu, kdy zajistíme Váš provoz našimi pracovníky různých profesí v oblasti logistiky na Vámi požadovanou dobu
 • realizujeme veškeré zadání spojené s logistikou, e-commerce a výrobou.

Dotační poradenství

Doplňkovou činností je poskytování poradenství v oblasti evropských a národních dotací, a to jak pro firmy, tak municipality.

Komplexní dotační management zahrnuje:

 • vyhodnocení podnikatelského záměru a výběr nejvhodnějšího dotačního titulu
 • zpracování žádostí o dotaci
 • zpracování finančních a CBA analýz
 • zpracování studií proveditelnosti
 • administraci schválených projektů v období realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, změnových řízení atd.)
 • administraci schválených projektů v období udržitelnosti
 • spolupráci při přípravě výběrových řízení
 • spolupráci při přípravě projektové dokumentace

Dotační poradenství

Doplňkovou činností je poskytování poradenství v oblasti evropských a národních dotací, a to jak pro firmy, tak municipality.

Komplexní dotační management zahrnuje:

 • vyhodnocení podnikatelského záměru a výběr nejvhodnějšího dotačního titulu
 • zpracování žádostí o dotaci
 • zpracování finančních a CBA analýz
 • zpracování studií proveditelnosti
 • administraci schválených projektů v období realizace (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, změnových řízení atd.)
 • administraci schválených projektů v období udržitelnosti
 • spolupráci při přípravě výběrových řízení
 • spolupráci při přípravě projektové dokumentace
Menu